Blog Joomla Design by Best Web Hosting

Jogtár és iratmintatár

Módosítás: 2014. máj. 10. szombat

A kistelepülési feladat ellátásához kapcsolódó jogszabályok: 

9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet
a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól (Magyar Közlöny 2014. évi 14. száma)

5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet
a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól (Magyar Közlöny 2014. évi 9. száma)

2013. évi CCXXX. törvény
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről (Magyar Közlöny 2013. évi 216. száma)

39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet
a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről (Magyar Közlöny 21013. évi 86. száma)

2012. évi CLII. törvény
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról (Magyar Közlöny 2012.évi 140. száma)

 

A kistelepülési könyvtári szolgáltató helyek működéséhez kapcsolódó segédanyagok:

Szervezeti és Működési Szabályzat (új)

Könyvtárhasználati szabályzat (új)

Munkaköri leírás (új)

Gyűjtőköri szabályzat (új)

Küldetésnyilatkozat

Munkanapló

Beiratkozási napló

Levétel a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékéről