Blog Joomla Design by Best Web Hosting

KSZR

Módosítás: 2017. április 05. szerda
2013. január 1-jétől megszűnt a kistérségi közreműködéssel finanszírozott mozgókönyvtári ellátási forma. A kormányzat ugyanakkor megoldást keresett arra, hogy ne omoljon össze a kistelepülések többségére kiterjedő kulturális szolgáltatás, és új koncepciót alakítottak ki a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) megszervezésére és finanszírozására. Az 1997. évi CXL. (kulturális) törvény módosításával a települések könyvtári ellátásának megszervezése a megyei könyvtárak feladata. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) célja, hogy az 5000 főnél kisebb lakosságszámú településeken élők minőségi könyvtári szolgáltatásokhoz jussanak.
Azok a települések, amelyek nem rendelkeznek nyilvános könyvtárral, a lakosság ellátására - a 2012. évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról 64. § (2) bekezdés b), illetve a 66.§ h), pontjában foglaltak alapján - könyvtári szolgáltatást rendelhetnek meg a megyei könyvtártól.
2012. december 31-ig Somogy megyében 214 település önkormányzata kötött megállapodást a megyei könyvtárral, így az állami támogatás továbbra is rendelkezésre áll a kistelepülések könyvtári ellátására.
 
A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár állami feladatként az alábbi szolgáltatásokat nyújtja 2013-tól a településekkel kötött megállapodás alapján:
 
- Gondoskodik a könyvtári dokumentumok beszerzéséről, állományba vételéről, könyvtári használatra alkalmassá tételéről.
- Az új dokumentumokat feldolgozza, azokról elektronikus formában hozzáférhető katalógust épít.
- Honlapján lehetőséget biztosít a szolgáltató helyekre kihelyezett dokumentumállomány megtekintésére.
- Gondoskodik a dokumentumok kiszállításáról, cseréjéről, adminisztrációjáról.
- Elvégzi a településeken a könyvtári állomány gondozását, a rongált könyvek kivonását és törlését. Közreműködik az állományvédelmi rendelet szerinti állomány-ellenőrzések megtervezésében és lebonyolításában.
- Ellátja a szolgáltató helyet a szükséges könyvtári nyomtatványokkal.
- Gondot fordít a szolgáltató helyek egységes arculatának megtervezésére és kialakítására, az ehhez szükséges felszereléseket (táblákat, feliratokat) biztosítja.
- Szakmai, módszertani tanácsadást végez.
- Tájékoztatást nyújt Somogy megye helyismereti irodalmáról.
- Adatbázisaiból közhasznú és közérdekű információkat szolgáltat.
- Segíti szervezni a település fogyatékkal élő, illetve nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását.
- Könyvtári rendezvényeket, író-olvasó találkozókat szervez, közvetít.
- Továbbképzéseket szervez a szolgáltatási rendszerhez tartozó könyvtárak könyvtárosai számára.
- Felhívja a figyelmet a könyvtári szolgáltató hely fenntartására vonatkozó pályázatokra, lehetőségekre