Endrei Ákos munkái

 • Az uj Vineta; költeményfordítás; Pesti Napló, 1878.
 • Egy vásárhelyi nótafa; Vásárhelyi Híradó, 1880.
 • Vegyes ajkú középiskoláink tankönyvei; Országos Középiskolai Tanáregyesület Közleményei, 1886 - 1887.
 • Csokonai Somogyban; Fővárosi lapok, 1887.
 • Hódmezővásárhelyi szólásmódok; Magyar Nyelvőr, 1887. január 15., 42. oldal
 • A német nyelv gyakorlati oktatása a középiskoláinkban; Országos Középiskolai Tanáregyesület Közleményei, 1889.
 • Hazánk a német költészetben; A Csurgói Református Gimnázium értesítője, 1889.
 • A nemzeti irány ápolása középiskoláinkban, Iskolai szemle és Tanáregyesületi Közlöny, 1889.
 • Német stílusgyakorlatok a középiskolák felsőbb osztályai számára; Budapest, 1891.
 • Somogyi szók és szólásmódok, Magyar Nyelvőr, 1892. január 15., 47. oldal
 • Az egységes középiskola; Országos Középiskolai Tanáregyesület Közleményei, 1892.
 • "Te és të"; Magyar Nyelvőr, 1893. szeptember 15., 423. oldal
 • Az ifjúsági könyvtár; A Kaposvári M. Kir. Állami Főgimnázium értesítője az 1893 - 94. isk. évről. - Kaposvár: Hagelman Károly könyvsajtója; 1893.
 • A királ mög a szögény ember (Közzéteszi: Endrei Ákos); Magyar Nyelvőr, 1894. jan. 15., 40. old.
 • Somogy ünnepe; Somogy, 1896. május 17.
 • Somogyi szólásmondások; Magyar Nyelvőr, 1896. júni. 15., 286. oldal
 • Erzsébet királyné; A Kaposvári M. Kir. Állami Főgimnázium értesítője az 1898 - 99-es tanévről. - Kaposvár: Hagelman Károly könyvsajtója; 1898.
 • Somogyi tájszók; Magyar Nyelvőr, 1900. júli. 15., 336. oldal
 • Gróf Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem/ Bevezetéssel és magyarázattal ellátta Endrei Ákos; Budapest: Franlin-Társulat, 1901.
 • Kölcsey Ferenc válogatott szónoklatai / bevezetés, magyarázatok: Endrei Ákos; Budapest, 1902.
 • Kazinchy Ferenc levele a jászberényi evangélikus református eklézsiához 1788. február 20-ról/ közli Endrei Ákos; Magyar Pedagógia, 1902., 273.-274. oldal
 • A héttornyú város; Somogy, 1903. január 4.
 • Szemelvények a kuruc költészet epikájából/ bev., jegyz. Endrei Ákos; Budapest, 1904.
 • Berzsenyi költészetének erkölcsi motívumai; Somogy 1904. október 25.
 • Erkölcsi nevelés a középiskolai tanítással kapcsolatban; Szeged: Várnay L. Könyvny., 1904.
 • Széchenyi ünnepélyen tartott beszéde; A budapesti VI. kerületi Magy. Kir. Állami Főgimnázium értesítője az 1909-10-e isk. évről, 1909.
 • Az élő idegen nyelvek tanításáról; A bpi VI. kerületi Magy. Kir. Állami Főgimnázium értesítője az 1910-11-e isk. évről, 1910.
 • Német balladák és románcok/ bev., jegyz. Endrei Ákos; Budapest, 1911.
 • A magyar középiskola válsága; Budapest: Lampel R., 1912.
 • Magyar stilisztika Arany János Toldija alapján/ Ady Lajos, Endrei Ákos; Budapest, 1913.
 • A magyar irodalom története a fontosabb művek tartalmi ismertetésével; Budapest, 1914.
 • Retorika/ Ady Lajos, Endrei Ákos; Budapest, 1914.
 • Az iskolák demokratizálása; Budapest, 1917.
 • Idegen szavak kézi szótára: A közhasználtu idegen szavak magyarázatával és kiejtsük megjelölésével/ szerk. Endrei Ákos; Budapest: Lingua Kiadó, 1919.
 • Összefoglaló német nyelvtan; Budapest: Löblovitz, 1922. - 1926.