Hivatkozásjegyzék

1.  A csurgói Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola / Horváth József. - Bp.: Tankönyvkiadó, 1992., 74.-75. oldal

2.  Magyarország vármegyéi és városai, Somogy vármegye / szerk. Csánki Dezső. - Budapest : Orsz. Monografia Társ., [1914], 245. oldal

3.  Endrei Ákos / Szemkő Aladár; In: Az országos Középtanodai Tanáregylet Közlönye 1918., 678.-679. oldal

4.  Endrei Ákos és a főgimnázium iskolai könyvtára / Sipos Csaba. -In: Iskolai Szemle 1985. 3. szám, 58.-60. oldal

5.  Az ifjúsági könyvtár / Endrei Ákos; In: A Kaposvári M. Kir. Állami Főgimnázium értesítője az 1893 - 94. isk. évről. - Kaposvár: Hagelman Károly könyvsajtója; 1894., 5. - 14. oldal

6.  Uo.

7.  A Kaposvári M. Kir. Állami Főgimnázium értesítője az 1893 - 94. isk. évről. - Kaposvár: Hagelman Károly könyvsajtója; 1894., 15. - 38. oldal

8.  Endrei Ákos/ Szemkő Aladár. -In: Az Országos Középtanodai Tanáregylet Közlönye; 1918., 678. oldal

9.  Uo., 679. oldal