Felhasznált irodalom

Könyvek

 1. Ákos Endrei und seine Tatigkeit = Endrei Ákos és tevékenysége/ Kiss Katalin. - Pécs : Kézirat, 1977.
 2. Magyarország vármegyéi és városai: Somogy vármegye / szerk. Csánki Dezső. - Budapest : Orsz. Monografia Társ., [1914]
 3. A csurgói Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola / Horváth József. - Bp.: Tankönyvkiadó, 1992.
 4. Csurgó monográfiája / Horváth József. - Csurgó : Önkormányzat, 2009.
 5. A kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium jubileumi emlékkönyve: 1812 - 1987/ szerk. a fotókat kész, és vál. Mihályfalvi László. - Kaposvár: Táncsics Gimn., 1987.
 6. A Kaposvári M. Kir. Állami Főgimnázium értesítője az 1893 - 94. isk. évről. - Kaposvár: Hagelman Károly könyvsajtója; 1894.
 7. Új magyar életrajzi lexikon/ szerk. Markó László. - Budapest : M. Kvklub, 2001-2007.

Cikkek, tanulmányok

 1. Endrei Ákos / Szemkő Aladár; In: Az országos Középtanodai Tanáregylet Közlönye 1918., 678.-679. oldal
 2. Endrei Ákos és a főgimnázium iskolai könyvtára / Sipos Csaba. -In: Iskolai Szemle 1985. 3. szám, 58.-60. oldal
 3. Endrei Ákos iskolai Zrinyi kiadása/ Csillag István; Somogy, 1990. 7. szám, 81 - 84. oldal
 4. A csurgói főgimnáziumi új épület; Csurgó és Vidéke, 1896. december 25., 1. oldal
  Elérhető a Csurgói Városi Könyvtár e-könyvtárában
 5. Az uj gimnázium épülete és az uj tanév; Csurgó és Vidéke, 1897. szeptember 5., 2. oldal
  Elérhető a Csurgói Városi Könyvtár e-könyvtárában
 6. Az ifjúsági könyvtár / Endrei Ákos; In: A Kaposvári M. Kir. Állami Főgimnázium értesítője az 1893 - 94. isk. évről. - Kaposvár: Hagelman Károly könyvsajtója; 1894., 5. - 14. oldal
 7. A Kaposvári Áll. Főgimnázium Ifjúsági Könyvtárának jegyzéke/ összeáll. Endrei Ákos, In: A Kaposvári M. Kir. Állami Főgimnázium értesítője az 1893 - 94. isk. évről. - Kaposvár: Hagelman Károly könyvsajtója; 1894., 15. - 38. oldal
 8. Alapkőletétel; Somogy, 1896. május 17., 1. oldal
 9. Somogy Ünnepe/ Endrei Ákos, In: Somogy 1896. május 17., 1. oldal
 10. A héttornyú város: szilveszteri versezet hét énekben/ Endrei Ákos; Somogy 1903. január 4., 1 - 2. oldal
 11. A kaposvári szabad lyceum egyesület; Somogy, 1901. november 10.
 12. A kaposvári szabad lyceum; Csurgó és Vidéke, 1926. október 26., 3. oldal
 13. Berzsenyi költészetének erkölcsi motívumai/ Endrei Ákos; Somogy 1904. október 25., 1. - 3. oldal
 14. Munkásgimnázium Kaposváron; Somogyvármegye, 1907. július 26., 3. oldal
 15. A munkásgimnázium megnyitása; Somogyi Hírlap, 1908. november 3., 2. - 3. oldal
 16. A munkásgimnázium megnyitása; Somogyvármegye, 1908. november 6., 2. oldal 17. Vissza a főoldalra