Kisfaludy Atala

(Kötcse, 1836. ápr. 6. - Kaposvár, 1911. febr. 18.)     "Született 1832. április 6-án Kötcsén. (Somogym.) Kisfaludy Mihály dragonyos kapitány, vasvármegyei kapitány, vasvármegyei földbirtokos és Hannovszky Amália leánya. Anyja, mint az Ányos család leányivadéka jutott a kötsei birtokhoz. Az előkelő műveltségű család a Balaton természeti szépségeinek hatása alatt lett költői hajlandóságú. 1852-ben férjhez ment Szalay Károly kaposvári ügyvédhez, ki utóbb országgyűlési képviselő is volt. Három leánya közül Szalay Fruzina szintén költőnő volt. A közéletben szerepelni nem vágyott, házi körében és a költészetben lelte örömét. Meghalt 1911. febr. 18-án Kaposvárt, hol a keleti temetőben Fruzina leányával együtt van eltemetve. 1878-ban a Petőfi Társaság rendes tagjának választotta. Írt a Hölgyfutárba, a Divatcsarnokba, a Családi Körbe, az Alföldiek Segély-Albumába, a Fővárosi lapokba, a Petőfi Társaság lapjába, a Vasárnapi Újságba, a Képes Családi lapokba, a Koszorúba stb. Szabó Richárddal együtt Budapesten megindította a Gyermekbarát című ifjúsági lapot, melyben kedélyes gyermekverseket közölt. Ez a lap 1863-ban júl. 25-én megszűnt. Álneve Atala. Oldalági rokonságban volt Kisfaludy Sándor és Károly családjaival, az Ányos családdal, az Endrődy Sándor író-családdal, a Hamvay családdal és a Roboz családdal."

Munkái:

  Atala költeményei (Pest 1861)
  Rajzok (Bpest 1879)
  Kisafaludy Atala összes költeményei (Kaposvár 1880)

Forrás:

  Hortobágyi Ágost: Somogyi Helikon : a somogymegyei származású, vagy Somogyban több-kevesebb ideig lakó, vagy legalább Somoggyal. Kaposvár : Merkur ny., 1928. p. 92.