Ajtay-Horváth Magda: A szecesszió stílusjegyei a századforduló magyar és angol irodalmában. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2001

Baráth Béla: Szépművészetek könyve. Budapest, Pesti Hírlap, 1940

Bereczk Sándor: Kaposvár rendezett tanácsú város története és fejlődése.Budapest, Arany J. Irod. és Nyomdai Műint., 1925

Bergel József: Kaposvár 40 év óta. Kaposvár, Jeiteles ny., 1877

Bernáth Aurél: Így éltünk Pannóniában. Budapest, Szépirod. Kiadó, 1978

Bírósági épületek Magyarországon. Szerk. Dercsényi Balázs. Budapest, HG, 1993

Bieber Károly: Kovácsművészet. Budapest, Műszaki K., 1963

Cragoe, Carol Davidson: Hogyan értelmezzük az épületeket? Budapest, Scolar, 2009

Cseicsner Endréné Hegedűs Erika: Kaposvár és környéke. Fotóalbum. 2., jav. kiad. Kaposvár, Kaposvári Nyomda Kft., 1999

Csonka Béla: Kaposvár. 2., bőv. kiad. Kaposvár : Mahir Somogy M. Ig., 1991

Déry Attila: Magyar építészet, 1867-1945. Budapest, Mediart, 2000

Eisemann György: Végidő és katarzis. Budapest, Orpheus, 1991.

Fahr-Becker, Gabriele: Szecesszió. Budapest, Vince, 2004

Fülöp László: Kaposvár utcaneveinek névtani vizsgálata. Budapest, ELTE, 1981

Fekete Gyula: Az ötven év előtti Kaposvár és fellendülésének korszaka. Kaposvár, Új-Somogy nyomda, 1929

Fényi Tibor: Budapest, Róth Miksa emlékház. Budapest, TKM Egyesület, 2001

Gellér Katalin: A magyar szecesszió. Budapest, Corvina, 2004

Gerle János - Kovács Attila - Makovecz Imre: A századforduló építészete. Budapest, Szépirod. Kvk., 1990

Gerő László: Építészeti stílusok. Budapest, Gondolat, 1972

Halácsy Dezső: Magyar városokért. Budapest, Halácsy D., 1940

Hardy, William: Art nouveau, szecesszió, Jugendstil. Budapest, Gabo, 2005

Hartner Rudolf: Kaposi fák a várostörténet tükrében. Kaposvár, Kaposvárért Közalapítvány, 2002

Hartner Rudolf: A város, ahol élünk. Kaposvár, Kaposvári Városszépítő Egyes., 1998

Hoss József: A kaposvári plébánia története. Veszprém, 1948

Jáni János: A Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye és gyülekezeteinek története. Kaposvár, Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye, 2004

Kanyar József: "Múzsáknak szentelt kies tartomány". Tanulmányok Somogy művelődéstörténetéből, XVIII-XX. sz. Kaposvár, Somogy Megyei Levéltár, 1983

Kaposvár. Várostörténeti tanulmányok. Szerk. Kanyar József. Kaposvár, Városi Tanács, 1975

Kaposvár 2000-ben. Főszerk. Bősze Sándor. Kaposvár, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2001

Kaposvár és környéke. Útikönyv. Szerk. Dávid János. Kaposvár, Dávid, 2000

Kéki Kálmán: Mozi-emlékek. Emlékezés és mozitörténet. Kaposvár, Szerző,2007

Kiss Endre: Szecesszió egykor és ma. Budapest, Kossuth, 1984

Koós Judit: Style1900. Budapest, Képzőművészeti Alap, 1979

Lévai József: A betyár koponyája. Kaposvár, Kaposvári Városszépítő Egyesület, 2002

Lévai József: A virágos Kaposvár. Kaposvár, Városszépítő Egyesület, 1999

Magyar építészet. 6. A szecessziótól napjainkig. Főszerk. Ritoók Pál. Budapest, 2004

A magyar századforduló, 1896-1814. Budapest, Corvina, 1997

Mautner József - Szántó József - Torma Károly: Somogy mozik. 1-2. köt. Kaposvár, Somogy Megyei Moziüzemi Vállalat, 1976-1978

Mautner József: Kaposvár nyomdái. Kaposvár, Somogy Megyei Tanács, 1976

Miller, Judith: Szecesszió. Budapest, Helikon, 2004

Modern építészeti lexikon. Szerk. Kubinszky Mihály. Budapest, Műszaki K., 1978

Moravánszky Ákos: Építészet az Osztrák-Magyar Monarchiában. 1867-1918. Budapest, Corvina, 1988

Nagy Zoltán: Utcák, terek névadói Kaposváron. Életrajzgyűjtemény. Kaposvár, Megyei és Városi Könyvtár, 2005

Nagy Zoltán - Buzási Éva - Dávid János: Kaposvár : városismereti kézikönyv. Kaposvár, Dávid Kiadó, 2008

Noszlopy Aba Tihamér: Régi Somogy - régi Kaposvár. Igaz történetek, elbeszélések és anekdoták Somogyország múltjából. Kaposvár, Somogym. ny., 1943

Pereházy Károly: Magyarországi kovácsoltvas-művesség. Budapest, Corvina, 1982

Polgári lakáskultúra a századfordulón. Összeáll. Hanák Péter. Budapest, MTA Törttud. Int.1992

Puskás Béla: Temetők üzenete. Kaposvár, Szerző, 2001

Ritoók Pál: A szecessziótól napjainkig. Budapest, Kossuth, 2004

Sárándi Kálmán: Művészi kovácsolás. Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1975

Sembach, Klaus-Jürgen: Szecesszió. Budapest, Köln, Vincze, Tashen, 1999

Somogy megye adattára, 1937. Szerk. Zsadányi Oszkár. Pécs, Haladás ny., 1937

Somogy vármegye és Kaposvár megyei város általános ismertetője és címtára az 1932. évre. Szerk. F. Szabó Géza. Budapest, Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesülete, 1932

Somogyi Helikon : a somogymegyei származású, vagy Somogyban több-kevesebb ideig lakó, vagy legalább Somoggyal kapcsolatban működő költők, írók és művészek lexikona. Szerk. Hortobágyi Ágost. Kaposvár : Merkur ny., 1928

Somogyi József: Kaposvár. Kaposvár, Kaposvári Városszépítő Egyesület, 1986

Somogyi Zsolt: A magyar szecesszió bútorművészete. Budapest, Corvina, 2009

Somogymegye Trianon után. Szerk. Dömjén Miklós. Budapest, Szerző,1932

Somogyvármegye almanachja. Kaposvár, Somogyvármegye ny., 1909, 1911, 1912

Soós István, Z.: Kaposvári miniatűrök. Bőv. kiad. Kaposvár, Megyei és Városi Könyvtár,1992

Szabó Tamás: Kaposvári műlakatosok. Kaposvár, Magánkiad., 2003

Szabó Tamás: Mesteremberek Kaposváron, 1879-2007. Kaposvár, Szerző, 2008

Szabadi Judit: A magyar szecesszió művészete. Budapest, Corvina, 1979

Szecesszió. Szerk. Pók Lajos. Budapest, Gondolat, 1972

Szeghalmy Gyula: Dunántúli vármegyék. Budapest, M. Városok Monogr., 1939

Szigetvári György: Az én Kaposvárom. Kaposvár, Kaposvárért Közalapítvány, 2002

Szigetvári György: Gondolatok a virágok városában. Kaposvár, Kaposvár Polgáraiért Egyesület, 2007

Szigetvári György: Mai séta a régi Kaposváron. Kaposvár, Kaposvári Városszépítő Egyesület, 1989

Szegő György: Teremtés és átváltozás. Budapest, HG, 1996

Thúry Zsigmond: Kaposvári kalauz. Kaposvár, Szerző, 1928

Varga Éva: A "modernizáció" Kaposváron a városkép változásainak tükrében. In: Struktúra és városkép. Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum, 2002

Varga Vera: Róth Miksa művészete. Budapest, Helikon, 1993

Zádor Mihály: Kaposvár, Budapest, Műszaki K., 1964

Zsadányi Oszkár: Somogy megye adattára, 1937. Pécs, Haladás ny., 1937Gerő Ödön: Az építészeti látásról. = Művészet, 1911. 404-409 p.

Kathy Imre: A magyar szecesszió építészete = Művészet. 1975. 12. 15-17 p.

A modern díszítő művészet az építészetben. = Magyar Iparművészet. 1897. 12. 58-64. p.

Szabó Júlia: A szecesszió és a vonal = Művészet, 1975. 12. p. 6-9.http://www.artportal.hu

http://epa.oszk.hu/01000/01059/00001/pdf/1897_1_01-02.pdf

http://smarchive.netii.net/index2.php?m=46&Bereczk Sándor: Kaposvár rendezett tanácsú város története és fejlődése. Budapest, Arany J. Irod. és Nyomdai Műint., 1925

Betéti könyvek. Közrem. Faragó István et al. Budapest, Tandem Grafikai Stúdió, 2008

Bírósági épületek Magyarországon. Szerk. Dercsényi Balázs. Budapest, HG, 1993

Cseicsner Endréné Hegedűs Erika: Kaposvár. Kaposvár, Infomark, 2008

Csonka Béla: Kaposvár. Corvina, 1986

A régi Magyarország képeslapokon. Vál. Domokos Mátyás, Cseh Mária, Szarka Anita. Budapest, Osiris, 2003

Szigetvári György: Mai séta a régi Kaposváron. Kaposvár, Kaposvári Városszépítő Egyes., 1989

Virányi Zoltán képeslapgyűjteménye