Lamping József
Életrajz
Kaposvár neves, nagy műszaki tudású építészmérnöke, építőmestere, közéleti személyisége. Tagja volt a képviselő-testületnek, a város műszaki és pénzügyi bizottságnak, a közművek igazgatóságának, és négy választmányon keresztül volt az Ipartestület alelnöke.

1881-ben született Gödrén (Baranya megye). Édesanyja Wégerer Borbála, a helyi postamester leánya, édesapja Lamping Ádám építőmester.

Elemi iskolája 1-3 osztályát Gödrén, a reáliskoláját Pécsett végezte. A budapesti Állami Felső Építő Ipariskolát 1897 és 1900 között végezte. Budapesti tanulmányait követően, 1900-ban édesapja egy évre Bécsbe küldte fiát tovább tanulni (k.k. Technische Hochschule) a korszerű beton- és vasbeton szerkezetek építési módszereinek megismerésére. Előadásokat hallgatott, és közben nyolc hónapot dolgozott a Visnovsky Beton- und Turbinenbau Ingenieur Gesellschaftnál. Bécsi tartózkodása idején magával ragadta a századforduló szelleme. Otto Wagner hatása alá került, aki Bécs kiemelkedő építőmestere volt.

Hazatérte után édesapja építőmesteri irodájában kezdte el pályáját Gödrén. 1912-ben tervező- és kivitelező irodát nyitott édesatyjával Lamping Á. és Fia néven Kaposváron, a Zárda utca 1-ben.

A Lamping Ádám és Fia tervező és építő iroda Baranya, Tolna és Somogy megye területén működött. Iskolákat, templomokat, középületeket, lakóépületeket terveztek és építettek.
Lamping József továbbra is rendszeresen kijárt Bécsbe, tanulmányúton volt Münchenben, 1905-ben építőmesteri oklevelet szerzett Budapesten. 1913-tól tagja volt a Magyar Mérnök és Építész Egylet kaposvári osztályának. Az 1924-ben alakult Budapesti Mérnöki Kamara 1927-ben felvette tagjai sorába, és jogosultságot kapott az építészmérnöki cím viselésére. 1901-től haláláig tagja volt az Iparművészeti Társulatnak. Édesapjával részt vett a kultuszminisztérium népiskolaprogramjában.

A gödrei irodával párhuzamosan 1906-1913 között Budapesten, az Izabella úton Csécsy Andorral közösen irodát tartott fenn Csécsy és Lamping Építészek néven.

Az első világháború alatt 1915-től a leszerelésig a 19. honvédgyalogezred állományában teljesített szolgálatot. 1916-ban az orosz hadszíntérre ment, a Strypa hídfő harcaihoz, Szokolow tájára, ahonnan a honvédelmi miniszter a Hadisírok Felügyelőségéhez osztotta be műszaki előadónak. Mint a 12. század parancsnoka rendezte, felépítette a hősök temetőit, és végezte a hősi sírok, keresztek művészi elrendezését Zborótól a Vereckei-szorosig. A tervezett eperjesi hősi temető kivitele a forradalom kitörése miatt abbamaradt.

Hadi kitüntetésre elöjáró felügyelősége terjesztette elő 1924-ben.

Az első világháború alatt a Hadisírok Felügyelőségén, Kassán Sziny Zoltán festőművésszel és Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászművésszel állt munkakapcsolatban.

A háború idején végzett áldozatos munkája közben betegedett meg, amiből élete végéig nem sikerült felépülnie. Az 1920-as években tervezte a kaposvári középületek többségét és saját villáját. A 30-as évek második felének gazdasági csődje őt is érintette, nem tudott jelentősebb munkához jutni.

1939. december 7-én halt meg Kaposváron. Elhunytáról a Magyar Iparművészet is megemlékezett.

Az Országos Iparegyesület 1930-ban ipari jelességéért egyesületi díszéremmel tüntette ki. Életművének és áldozatos munkájának emlékére 2009 januárjában az Örökségünk - Somogyország Kincse díjat vehették át unokái. A segesdi Széchenyi-kastély Somogy Kincse parkjában ezzel egyidejűleg somfát ültettek a Lamping József által létrehozott építészeti értékek elismerésére.

Kaposvár 2003-ban emléktáblát állíttatott az általa tervezett Városi mozi északi homlokzatán.

Anyaga: márvány, gránit
Mérete: 40x64 cm
Alkotója: Fábián Éva, Gschwindt András
Állíttatta: Kaposvárért Közalapítvány

Stílusbeli kapcsolatok
Sajátos eklektikus stílusban tervezett, amelyet nagyon korán ötvözött szecessziós elemekkel. Sajátos stílusát néhány épületnél a részletképzésben vagy a tömegformálásban a századforduló szelleme hatja át. Középületei tervezésénél arra törekedett, hogy minél jobban, minél célszerűbben megfeleljenek rendeltetésüknek. A század elején megjelenő új építési mód, a vasbeton-építészet úttörője volt Kaposváron. (Szülészet-nőgyógyászat, 1929; Kórház, igazgatási épület, 1930; taszári reptér 1929)

Tájékozott volt a külföldi és a hazai építészeti szakirodalomban. Nagy hatást gyakorolt rá a családiház-építészet angol és finn iskolája. A finn hagyomány és népművészeti formakincs felhasználása az építőművészetben példa volt előtte. Gesellius, Lindgren, Eliel Saarinen udvarházainak stílusa és a finn romantika jegyei megjelennek saját villáján. Finn hatásra a magyaros építészet Lechner Ödön által elindított nemzeti irányzatának követője volt. Az 1910-es, 20-as években tervezései során felhasználta Huszka József rajztanár, néprajzkutató gyűjtésének magyaros ornamentikáját.

Hitt a magyaros stílusú építészet megvalósíthatóságában.

A Bécsben megismert Otto Wagnernek, a bécsi építészeti iskola megalapítójának teóriáit is felhasználta a munkájában. Tisztelője volt Josef Hoffmann (1870-1956) bécsi építésznek és bútortervezőnek is, aki a Wiener Werkstätte (Bécsi műhely) vezéregyénisége volt. A Lamping család villája Gerle János építészettörténész szerint Hoffmann kései épületeivel rokon.

Egyedülálló rajztudással rendelkezett, bútorokat is tervezett. Egy úriszoba könyvszekrényét 1914-ben tervezte, ami a villájában, a nappaliban állt. (Jelenleg a Somogy Megyei Múzeum tulajdona.)

Kapcsolatban állt a kor szellemi nagyságaival: építészekkel, festőművészekkel.

Szűk baráti köréhez tartozott Csécsy Andor és Mathiasko Károly építész, valamint Gebauer Ernő, Bacskay Béla festőművész. Kölcsönös tiszteleten alapuló baráti szálak fűzték Harsányi Géza építészhez, Goszthony Mária, Rippl-Rónai József és Kunffy Lajos festőművészekhez.


Épület tervezései
Városképileg meghatározó jelentőségűek Kaposvárott felépített különböző rendeltetésű középületei.

 • Baranyajenő, népiskola (1906)
 • Sásd, Népiskola (1907)
 • Döbrököz, római katolikus iskola (1907)
 • Jegyzői lak, Gálosfa (1908)
 • Gyulaj, iskola (1910)
 • Nagymányok, Irgalmas Nővérek Iskola és Zárda (1914)
 • Dunántúli Bank és Takarékpénztár Rt. (1928) Fő utca - Kossuth utca sarok
 • Gazdasági és Ipari Takarékpénztár (1915) Fő utca - Dózsa György utca sarok
 • Németh István u. 14. (Lamping-ház) (1928)
 • Református Gyülekezeti Ház (1928) Kossuth utca- Damjanich utca sarok
 • Taszári reptér (1929)
 • Áramváltó Központ (1927), Noszlopy utca 3.
 • Városi Mozi (1928) Noszlopy utca 1., műemlékként védett
 • Zárda u. 4., a püspökség épülete (1930)
 • Lamping Ádámmal közösen tervezték és építették a Faragó-házat (Somssich Pál utca 17.) 1900-ban, ami ma műemlékként védett.

Az Anker-ház (Somogy Megyei Takarékpénztár) összes munkáira 1913-ban egyedül a Lamping Ádám és Fia cég adott be általános pályázatot, de Pilch Andor tervei szerint került kivitelezésre. Az Esterházy (a későbbi Bajcsy-Zsilinszky) utcában megépült leánygimnázium pályázatának nyertese Lamping József volt 1925-ben, de Kappéter István tervei alapján épült meg.

A megyei kórház új épületeinek összes épületgépészeti munkáját ő tervezte. Lamping nevéhez fűződik a kórház központi épületének (kazánház, mosókonyha, adminisztráció), a szülészeti pavilonnak, a szemészeti pavilonnak a tervezése.

Ezek voltak az első pavilon típusú épületek Kaposváron.

A városi színház tervének elkészítésére is pályázott: "Kaposvár nyári színházának tervpályázatán a 800 koronás első díjat nem adták ki. Az 500 koronás második díjat Csécsy és Lamping, a 200 koronás harmadik díjat Himler Dezső kapta." (Művészet, 1908. 4., p. 267-280.) Ez a terv már az akkor induló útkereső magyar építészet formaelemeit alkalmazta a szecesszió stílusában. A színházat mégis más, szegedi tervezők tervezték.


Az ő munkája a Berzsenyi park (egykori Horthy park, Szabadság park) és a tisztviselőtelep rendezése Stöckl József kertésszel. (1927-1929).

Sokoldalúságát jellemzi, hogy a kaposvári Nagyboldogasszony Székesegyház oldalán levő Szent István-kutat is ő tervezte. A vízmedence művészi kivitelezése Faludi Imre kőfaragómester munkája, az ülő figura Bory Jenő szobrászművész alkotása. 1938-ban a Szent István halálának 900. évfordulója alkalmából a templom déli oldalán helyezték el a kutat.

Kastélyok átalakításával is foglalkozott. A bakócai Majláth kastélyt felújította romantikus stílusban, s éveken keresztül a karbantartását is végezte. A felsősegesdi Széchenyi kastélyon kisebb átalakításokat végzett, ami az állagmegóvásához szükséges volt. Mindkét kastély műemléki védelem alatt áll.
Kivitelezési munkák
Lamping Ádámmal közösen kivitelezték a döbröközi római katolikus iskolát 1907-ben, a kaposkeresztúri templomot 1911-ben, a Korona Szállót 1913-ban. A Polgári Fiúiskolát (ma Berzsenyi-iskola) Harsányi Gézával közösen építették 1927-ben.

A Nostra gabonatárház (Szokola-berek) monumentális épülete 1931-ben rekordgyorsasággal, tíz hónap alatt készült el a Lamping és Fia cég kivitelezésében.

- Gazdasági és Ipari Takarékpénztár (1915) Fő utca - Dózsa György utca sarok

- Németh István u. 14. (Lamping-ház) (1928)

A kórház összes új épülete az ő tervezői művezetésével készült.

Síremlékek, temetők tervezése
Kunffy Adolf családi síremlékének terve

Felépítette Homonnaolyka, Mezőlaborc, Sztropkó, Alsó- és Felsővízköz, Takcsány, Cirókafalu, Szedreske, Nagypolány, Kozjoláta, Juhos, Zemplénoroszi, Újbajna, Kispereszlő, Uzsok, Dara, Őrmező, Felsőcsebény, Izbugyabéla, Izbugyaradvány, Kiskolon, Kisszolyva hősi temetőit.
Templom tervezései
- Bőszénfa (1902)
- Hajmás (1938)
- Hősök temploma (1925). A tervpályázat első díját ő kapta, de nem az ő terve valósult meg.
- Somogyfajsz (1925)
- Tékes, evangélikus templom (1906-1907)
Egyéb tervezési és építési munkák Kaposváron (Lamping Ádám és Fia Építési Vállalkozás)
- Árpád u. 14., istálló (1924)
- Bajcsy-Zsilinszky u. 10., melléképület építése (1924)
- Korona utca 7. lakóépület átalakítása (1929)
- Bartók Béla u. végén lakóépület építése (1927)
- Dózsa György u. 12., raktár építése (1916)
- Fő u. 24., lakóépület átalakítása (1930)
- Fő u. 31. (1916)
- Honvéd u. 67., asztalosműhely építése (1914)
- A Jókai u. folytatásában lakóépület építése (1929)
- Szent Imre u. 10., munkáslakások (1919)
- Tallián Gyula u. 26., lakóépület bővítése (1922)
- Teleki u. 3., fényképészműterem építése (1914)
- Vasvári Pál u. 1., vasöntödei műhely és raktár építése (1921)

- Sásdon "Lamping utca" is volt a nép ajkán, mivel az utca legtöbb épületét ők tervezték és építették a népiskolától a zsidó templomig.


Galéria
       

Forrás
Hoss József: A kaposvári plébánia története. Veszprém : Egyházm. Ny., 1948. 342 p.
Kaposvár rendezett tanácsú város polgármesterének iratai, 15908/1927, 18739/1927, 1030/1929, 8813/1929, 11297/1930, 15452/1931, 21380/1927, 9930/1914, 12198/1914, 628/1916, 832/1916, 2054/1916, 6911/1916, 8068/1921, 16568/1922, 19637/1924, 7510/1939.
Lamping Tamás írásbeli közlése.
Zádor Mihály: Kaposvár. Budapest : Műszaki K., 1964. 317 p.