Cikk: Az első Balaton-átúszó emlékére
Zákonyi Ferenc cikke Wesselényi Miklósról
Megjelent: Somogyi Néplap, 1976. július 31., 5. oldal

forrás: Bibliotheca mikrofilmfeltáró rendszer