Somogyi Gyűjtemény
Kaposvár és Somogy megye helyismereti információforrása


Könyvtárunk feladata a megyére vonatkozó helyismereti információk gyűjtése és megőrzése. A teljességre való törekvéssel gyűjtjük a megyében megjelent vagy somogyi témájú kiadványokat.

Többet szeretnék tudni!

Nálunk megtalálja, amit keres!


Több ezer kötetnyi szak- és szépirodalmi könyv mellett újságokat (nyomtatásban és mikrofilmen/digitalizált formában), minikönyveket, audiovizuális dokumentumokat (hangkazetták, CD-k, VHS kazetták, DVD-k), képeslapokat és egyéb aprónyomtatványokat (plakátok, meghívók, rendezvényfüzetek, stb.) őrzünk az olvasóteremben található különgyűjteményünkben. A gyűjtemény csak helyben olvasható, viszont lehetőség van a dokumentumok fénymásolására, szkennelésére vagy fotójeggyel az oldalak lefényképezésére.

Kezdhetjük?

Olvasóink szolgálatára


Megbízható alap

Egyedülálló gyűjteményünk gondozása és gyarapítása folyamatos.

Időtállóság

Több száz éves könyvektől, a retro mikrofilmolvasótól, a legújabb helyismereti témájú kiadványokig és elektronikus gyűjteményekig terjed a választék!

Frisseség

Cikkadatbázisunk a könyvtári katalógusban naprakész!

Segítőkészség

Helyismereti könyvtárosaink szívesen állnak rendelkezésére!

Szolgáltatásaink

Helyben használat - reprográfia - elektronikus információforrások


Somogy az országos sajtóban

Az országos lapokban megjelent Somogy megyéről szóló cikkek bibliográfiája

Megnézem!

Helyismereti folyóiratok jegyzéke

Megnézem!

Gyűjteményünk története

A megyei könyvtár helyismereti részlegének létrejötte és jelene


 • 1955-1972:

  A kezdetek

  Kellner Bernát könyvtárigazgató kezdeményezésére helytörténeti, tájismereti különgyűjteményt létesített a megyei könyvtár. 17 évvel később kezdődött meg a megyei szintű helyismereti tevékenység kaposvári koordinálása.

 • 1977-1989:

  Megalakul a helyismereti szakrészleg

  A védett állomány immáron elérhetővé vált szabadpolcos rendszerben a kutatóteremben. A helytörténész tisztjét egészen nyugdíjba vonulásáig dr. Sipos Csaba látta el. Az ő szakmai vezetésével indult a "Somogy a sajtó tükrében" című sajtófigyelő kiadvány, amely negyedévenkénti megjelenésével számba vette és visszakereshető módon rendszerezte a somogyi érdekeltségű helyi- és országos sajtó által közzétett cikkeket, egészen 1989-ig, amikor megkezdődött a helyismereti cikkek számítógépes feltárása.

 • 1989-2017:

  Új időszak

  Folyamatos a helyismereti cikkek számítógépes feltárása. A cikkadatbázis a könyvtár elektronikus katalógusában kereshető. 2001-ben felújították a könyvtár épületét, a Somogyi Gyűjtemény az új épületszárny emeletén létesített olvasóteremben kapott elhelyezést. 2003 után sikerült tökéletesíteni a cikkadatbázis számítógépes feldolgozását, létrehozva ezzel egy jól strukturált, informatív adatbázist.

 • 2017:

  Digitalizálás

  Tavasszal megkezdődött tervszerűen a korábban szórványosan végzett digitalizálási munka. Újraindult az elektronikus könyvtár, amely azóta is folyamatosan frissül. Pályázati forrásból elkészült a megyei napilap 1951 és 2017 közötti lapszámainak digitalizálása, amely online elérhető a Hungaricana adatbázisban.

 • Várjuk
  Önt
  is!

Kapcsolat


További kérdése/kérése lenne?
Lépjen kapcsolatba velünk e-mailen, telefonon keresztül, vagy személyesen!

Haászné Apáti Andrea

helyismereti tájékoztatás, könyvtári kiállítások

Herczeg Orsolya

helyismereti tájékoztatás

 • (82) 527-350 / 146-os mellék