A Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár Olvasószolgálatának honlapja


Könyvtárunk elsődleges feladata, hogy a hozzánk betérő olvasóink számára lehetővé tegyük a hozzáférést minden olyan információhoz, amely tudást eredményez, és élményt nyújt.

Többet szeretnék tudni!

Információ és élmény!


Közkönyvtárként nincs meghatározott szakterülete a könyvtárnak. Több ezer kötetnyi szak- és szépirodalmi könyv mellett szakfolyóiratok, napilapok, magazinok állnak olvasóink rendelkezésre életünk sok-sok különböző területéről. Olvasótermünkben helyben használható szakkönyv-gyűjtemény és a helyismereti különgyűjteményünk, a Somogyi Gyűjtemény kapott elhelyezést. Médiatárunkban zenei CD-k, hangoskönyvek és DVD-filmek széles választéka található. A legkisebbeket az emeleten kialakított gyermekkönyvtár várja. Itt elkülönítve hamarosan tinisarok is kialakításra kerül. A földszinten, a kölcsönzőpult melletti üvegajtón túl a közszolgálati térben tágas újságolvasó-terem várja a naprakész sajtó után érdeklődőket. Ugyanitt lehetőség van nyomtatásra, fénymásolásra és szkennelésre, valamint internetezésre, szövegszerkesztésre az olvasói számítógépeken. Ezen felül rendszeresen tartunk kulturális rendezvényeket, gyermekfoglalkozásokat, amelyekre szeretettel várjuk vendégeinket!

Küldetésünk

Olvasóink szolgálatára


Naprakész tudás

Munkatársaink szakképzett, tapasztalt könyvtárosok és készségesen várják olvasóik kérdéseit.

Rugalmasság

Munkatársaink bármilyen kérdésre megtalálják a választ! Segítünk az olvasmányok kiválasztásában, szakirodalmi kutatásban, ugyanakkor rendezvényeket és kiállításokat szervezünk, reprográfiai szolgáltatásokat nyújtunk.

Kreativitás

Aktívan jelen vagyunk az internetes közösségi oldalakon, olvasóinknak nem mindennapi kiállításokkal, akciókkal, játékokkal, élményekkel szolgálunk!

Empátia

Amennyiben segítségre van szükségük, forduljanak hozzánk bizalommal. Munkatársaink állnak rendelkezésükre!

Szolgáltatásaink

Kölcsönzés és helyben használat - közösségi tér - információszolgáltatás - reprográfia


Könyvtárunk katalógusa

Megnézem!

Folyóirataink jegyzéke

Megnézem!

Gyűjteményünk története

A megyei könyvtár olvasószolgálatának létrejötte és jelene


 • 1952-1964

  A kezdetek...

  A megyei könyvtárat Kaposváron 1952. augusztus 17-én avatták fel a Dózsa György u. 18. sz. alatt. A vidéki könyvtárhálózat módszertani segítése mellett az intézmény fő feladata a könyvkölcsönzés és helyben használat volt. Egy évvel később már ifjúsági könyvtár is az olvasók rendelkezésére állt a Kossuth Lajos utcában.
  1961-től megkezdődött a könyvtári tájékoztatás, valamint további új szolgáltatásként a diafilmek és színműtári dokumentumok kölcsönzése.

 • 1964-1977

  Új helyen...

  1964-re elkészült a ma is használt új könyvtárépület a Csokonai közben, amely az első ilyen jellegű könyvtárépület volt Magyarországon, elsőként szabadpolcos rendszerrel, ahol az olvasók szabadon böngészhették az állományt. A gyermekkönyvtár is ekkoriban került kialakításra az új épületben. 200 személyes előadóterem is rendelkezésre állt, ám ezt később részben át kellett alakítani raktárrá az egyre bővülő állomány miatt.
  1972-ben megkezdődött a megyei szintű helyismereti tevékenység koordinálása is. Aktuálpolitikai okokból a könyvtár neve 1965 februárjától Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár.

 • 1977-2001

  Reform...

  1977-78-ban megreformálták az olvasószolgálatot, szakrészlegesítették a szabadpolcos rendszert. Minden egyes szakrészleghez innentől kezdve tartozik egy szaktájékoztató könyvtáros. A helyismereti szakrészleg is megalakult, a védett állomány elérhetővé vált az újonnan kialakított kutatóteremben. 1992-ben a Somogy Megyei Könyvtár (korábban Palmiro Togliatti) összevonásra került a Kaposvári Városi Könyvtárral és a Szakszervezetek Megyei Könyvtárával, így megalakult a kaposvári Megyei és Városi Könyvtár.
  Az időközben több százezres példányra rúgó állomány túlzsúfolttá tette a szabadpolcos olvasói teret és a raktárakat, ezért időszerűvé vált a könyvtárépület kibővítésének gondolata. Az új épületszárnnyal megtoldott, felújított könyvtárépület ünnepélyes felavatására 2001. augusztus 24-én került sor.

 • 2001-

  Bővítés...

  Az új épületszárny átadása megszüntette a korábbi zsúfoltságot: a földszinten kialakításra került a közszolgálati tér, ahol az újságolvasás mellett az olvasói számítógépek is elhelyezést kaptak. A könyvkiválasztó mögött elkülönített olvasótermet alakítottak ki a kézikönyv- és a helyismereti állománynak. A második emeleten alakították ki az új gyermekkönyvtárat. Az állomány azóta is folyamatosan növekszik, a 21. században már elektronikus gyűjteményrészekkel is kibővült. A közelmúltban az immáron Takáts Gyula nevét viselő intézmény országos hírnévre tett szert közösségi médiás akciói révén. Azóta is töretlenül olvasóink szolgálata a küldetésünk...

 • Várjuk
  Önt
  is!

Az olvasószolgálat munkatársai


További kérdése/kérése lenne?
Lépjen kapcsolatba velünk e-mailen, telefonon keresztül, vagy személyesen!

Osztályvezető


Horváth Péter

tájékoztató könyvtáros, rendezvényszervező, osztályvezető

Csoportvezető


Szőke Henrietta

csoportvezető, tájékoztató könyvtáros

Kölcsönzőpult


Ács-Gergelyné Varga Lilla

segédkönyvtáros: kölcsönző

Farkas Katalin

kölcsönző könyvtáros

Keményfi Béla

könyvtáros asszisztens, kölcsönző

Bali Gabriella

könyvtáros asszisztens, kölcsönző

 • (82) 527-350 / 130-as mellék

Kincses Kálmán

raktáros

Közszolgálati tér


Barabás Tamásné

tájékoztató könyvtáros

 • (82) 527-350 / 143-as mellék

Tájékoztatók


Szerényiné Tar Gabriella

tájékoztató könyvtáros

H. Molnár Katalin

tájékoztató könyvtáros

Kiss Balázs

tájékoztató könyvtáros

Sipos Erika

tájékoztató könyvtáros, könyvtárközi kölcsönző

 • (82) 527-350 / 128-as és 127-es mellék

Médiatár


Horváth Roland

tájékoztató könyvtáros, könyvtárközi kölcsönző, médiatáros


Helyismeret


Haászné Apáti Andrea

helyismereti könyvtáros

Herczeg Orsolya

helyismereti könyvtáros

 • (82) 527-350 / 131-es mellék

Gyermekkönyvtár


Biszvurmné Mózs Éva

gyermekkönyvtáros

Hertelendy Helga

gyermekkönyvtáros, csoportvezető

 • (82) 527-350 / 127-es mellék