Blog Joomla Design by Best Web Hosting

A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR EFOP-3.2.2-16-2016-00208 projekt azonosító számmal, KALANDTÚRA A MESEERDŐBŐL A DIGITÁLIS RENGETEGBE címmel a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelési projektek megvalósítására

 

29 991 317 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.07.01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.12.31.

A pályázat célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra.

A konstrukcióval elérni kívánt részcélok:

·a nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti partnerség (együttműködés) erősítése a nevelési-oktatási intézmények igényeinek megfelelően,

·a köznevelésben résztvevő tanulók és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek, tudásának és készségeinek fejlesztése nem formális és informális tanulási eszközökkel.

Célcsoportja:

·az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek,

·a köznevelésben résztvevő gyermekek, tanulók: alap- és középfokú oktatásban részt vevők.

Az együttműködő intézmények száma: 17

  • középiskola:  6
  • általános iskola: 9
  • óvoda: 2

A programba bevont tanulók tervezett létszáma: 856 fő

Projektmenedzsment:

Dr.Nagyné Németh Ilona szakmai vezető

Kulcsárné G. Ibolya projektmenedzser

Palka Erzsébet pénzügyi vezető

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.