A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

Steiner Józsefné (Nagyatád) képeslapgyűjteménye

A trianoni békeszerződésre emlékezve június 4-ét a magyar országgyűlés 2010-ben a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította.

A békeszerződés vagy békediktátum az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések rendszerének részeként, a háborúban vesztes Magyarország (mint az Osztrák–Magyar Monarchia egyik utódállama) és a háborúban győztes antant szövetség hatalmai között létrejött békeszerződés, amely meghatározta Magyarország és Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött Csehszlovákia és a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság új határait.

Magyarországot a döntés meghozatala előtt nem kérdezték meg, róla nélküle döntöttek. A békekonferenciára a magyar felet csak akkor hívták meg, amikor szentesítenie kellett saját országának megcsonkítását.

A trianoni békeszerződés értelmében Magyarország területe – Horvátországot nem számítva – 282 ezer km2ről 93 ezer km2re, lakóinak száma pedig 18,2 millióról 7,9 millióra csökkent.

Romániához 103 ezer km2 került ötmillió lakossal, Csehszlovákiához 61 ezer km2 terület 3,5 millió fővel, a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz 20 ezer km2 és 1,5 millió fő, Ausztriának 4,3 ezer km2 és csaknem 300 ezer ember jutott. Olaszországhoz Fiume városát csatolták 50 ezer fővel, Lengyelországhoz 24 ezer fő került. Az elcsatolt területeken élő 10,6 millió ember közül 3,2 millió (30,2%) volt magyar.

Jelentősek gazdasági veszteségeink is: a termőföld 61%a, a faállomány 88%a, a vasúthálózat 62%a, a nyersvas 83%a, az ipartelepek 56%a került a szomszédos országokba.

Az 1938–1941es visszacsatolások után a revizionizmus céljai lényegében teljesültek, de a II. világháború után, az 1947-es párizsi békeszerződéssel Magyarország trianoni határait – megnövelve még három faluval – visszaállították.

Trianon. Ez a szó a magyar fül számára az igazságtalanságot, az elkeseredettséget és a tehetetlen szomorúságot jelenti.

A békeszerződéssel szemben az egész társadalom felsorakozott, az irredenta közhangulatot a hivatalos politika irányította, táplálta, s a közvélemény az ő propagandájukat tükrözte vissza.

A képes levelezőlapok a propaganda eszközeiként népszerűek voltak. A magyar nép, a közvélemény reagálásáról az 1920 után megjelent képes levelezőlapok „beszélnek”, szobrok, emlékművek, országzászlók emlékeztetnek a magyar tragédiára. A kiállítási anyagban felhasznált dokumentumok (képes levelezőlapok, filatéliai elemek) száma 160 db.
Ugrás az oldal tetejére