Blog Joomla Design by Best Web Hosting

2016

 

Kedves Munkatársunk!

 

A kaposvári Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2016 őszén alapfokú könyvtárosi tanfolyamot szervez a kistelepülési könyvtári szolgáltató helyek szakképzettséggel nem rendelkező könyvtárosainak.

 

Alapfokú tanfolyami felhívás

 

Részletes tematika

 

2015

 

Kedves Munkatársunk!

 

A kaposvári Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2015 őszén alapfokú könyvtárosi tanfolyamot szervez a kistelepülési könyvtári szolgáltató helyek szakképzettséggel nem rendelkező könyvtárosainak.

 

Alapfokú tanfolyami felhívás

 

Részletes tematika

 

2014

 

Kedves Munkatársunk!

 

A kaposvári Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014 őszén alapfokú könyvtárosi tanfolyamot szervez a kistelepülési könyvtári szolgáltató helyek szakképzettséggel nem rendelkező könyvtárosainak.

 

Alapfokú tanfolyami felhívás

 

Részletes tematika

 

 

 

 

A kistelepülési feladat ellátásához kapcsolódó jogszabályok: 

9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet
a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól (Magyar Közlöny 2014. évi 14. száma)

5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet
a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól (Magyar Közlöny 2014. évi 9. száma)

2013. évi CCXXX. törvény
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről (Magyar Közlöny 2013. évi 216. száma)

39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet
a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről (Magyar Közlöny 21013. évi 86. száma)

2012. évi CLII. törvény
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról (Magyar Közlöny 2012.évi 140. száma)

 

A kistelepülési könyvtári szolgáltató helyek működéséhez kapcsolódó segédanyagok:

Szervezeti és Működési Szabályzat (új)

Könyvtárhasználati szabályzat (új)

Munkaköri leírás (új)

Gyűjtőköri szabályzat (új)

Küldetésnyilatkozat

Munkanapló

Beiratkozási napló

Levétel a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékéről

 

Online katalógusunk tartalmazza a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtártól könyvtári szolgáltatást rendelő önkormányzatok számára vásárolt, valamint a gépi katalógusban rögzített saját, továbbá fiókkönyvtárunk dokumentumainak leírását és példányadatait.

Keresést végezni 14 szempont szerint lehet: szerző, cím, sorozati cím, kiadó, kiadási év stb. A különböző keresési feltételeket kombinálhatjuk egymással. A keresés során a kulcsszavas keresőűrlap több mezőjében is adhatunk meg keresőfeltételt. Ezeket logikai operátorokkal (ÉS, VAGY, DE NEM) összekapcsolva, illetve szűrőfeltételekkel kiegészítve szűkíthetjük a találatok halmazát.

A lelőhely indexbe a település nevét nagy kezdőbetűvel beírva kilistázódnak az adott könyvtárban található KSZR-es dokumentumok, illetve az összes dokumentum, ha a község törzsállománya is rögzítésre került.

Az ellátó szolgálat katalógusa

2013. január 1-jétől megszűnt a kistérségi közreműködéssel finanszírozott mozgókönyvtári ellátási forma. A kormányzat ugyanakkor megoldást keresett arra, hogy ne omoljon össze a kistelepülések többségére kiterjedő kulturális szolgáltatás, és új koncepciót alakítottak ki a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) megszervezésére és finanszírozására. Az 1997. évi CXL. (kulturális) törvény módosításával a települések könyvtári ellátásának megszervezése a megyei könyvtárak feladata. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) célja, hogy az 5000 főnél kisebb lakosságszámú településeken élők minőségi könyvtári szolgáltatásokhoz jussanak.
Azok a települések, amelyek nem rendelkeznek nyilvános könyvtárral, a lakosság ellátására - a 2012. évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról 64. § (2) bekezdés b), illetve a 66.§ h), pontjában foglaltak alapján - könyvtári szolgáltatást rendelhetnek meg a megyei könyvtártól.
2012. december 31-ig Somogy megyében 214 település önkormányzata kötött megállapodást a megyei könyvtárral, így az állami támogatás továbbra is rendelkezésre áll a kistelepülések könyvtári ellátására.
 
A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár állami feladatként az alábbi szolgáltatásokat nyújtja 2013-tól a településekkel kötött megállapodás alapján:
 
- Gondoskodik a könyvtári dokumentumok beszerzéséről, állományba vételéről, könyvtári használatra alkalmassá tételéről.
- Az új dokumentumokat feldolgozza, azokról elektronikus formában hozzáférhető katalógust épít.
- Honlapján lehetőséget biztosít a szolgáltató helyekre kihelyezett dokumentumállomány megtekintésére.
- Gondoskodik a dokumentumok kiszállításáról, cseréjéről, adminisztrációjáról.
- Elvégzi a településeken a könyvtári állomány gondozását, a rongált könyvek kivonását és törlését. Közreműködik az állományvédelmi rendelet szerinti állomány-ellenőrzések megtervezésében és lebonyolításában.
- Ellátja a szolgáltató helyet a szükséges könyvtári nyomtatványokkal.
- Gondot fordít a szolgáltató helyek egységes arculatának megtervezésére és kialakítására, az ehhez szükséges felszereléseket (táblákat, feliratokat) biztosítja.
- Szakmai, módszertani tanácsadást végez.
- Tájékoztatást nyújt Somogy megye helyismereti irodalmáról.
- Adatbázisaiból közhasznú és közérdekű információkat szolgáltat.
- Segíti szervezni a település fogyatékkal élő, illetve nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását.
- Könyvtári rendezvényeket, író-olvasó találkozókat szervez, közvetít.
- Továbbképzéseket szervez a szolgáltatási rendszerhez tartozó könyvtárak könyvtárosai számára.
- Felhívja a figyelmet a könyvtári szolgáltató hely fenntartására vonatkozó pályázatokra, lehetőségekre
 

 

Módszertani feladataink

 • - Rendszeres kapcsolatot tartunk Somogy megye települési könyvtáraival.
 • - Összefogjuk és biztosítjuk a szakmai információk áramlását a könyvtárak felé.
 • - Kérésre felméréseket, elemzéseket készítünk, illetve összegyűjtjük ezekhez az adatokat a Könyvtári Intézet számára.
 • - Megyénkben segítjük és koordináljuk a régió könyvtári rendezvényeit.
 • - Szakmai képzéseket szervezünk a megye könyvtárosai számára.
 • - Gyűjtjük és feldolgozzuk a megyében működő könyvtárak éves statisztikai jelentését, összegyűjtjük az érdekeltségnövelő támogatás adatait.
 • - Segítséget nyújtunk új feladatok, új munkafolyamatok bevezetésénél.
 • - Segítjük a fenntartókat a szakmai jogszabályok értelmezésében, igény esetén szakértői javaslatokat készítünk.
 • - Segítséget nyújtunk a könyvtárak alapdokumentumainak elkészítéséhez.
 • - Szakmai tanácsot adunk a települési könyvtárak kialakításához, berendezéséhez, működtetéséhez.
 • - Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetése.
 

 Munkatársaink:

Köpflerné Szeles Judit

osztályvezető
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hoffman Anita

hálózati szaktanácsadó
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Horváth János

területi munkatárs
 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kiss Adrián Marcell

feldolgozó könyvtáros
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nagy Gabriella

feldolgozó könyvtáros
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Schmidtné Bakó Tünde

hálózati szaktanácsadó, szakfelügyelő
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Soványné Domokos Erika

feldolgozó könyvtáros
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Veizer Anita

hálózati szaktanácsadó
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Virág Erzsébet

rendezvényszervező
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Kedves Kollégák!

Mint ismeretes, 2006-ban szerkezetileg és tartalmában is jelentősen megváltozott a statisztikai adatszolgáltatás jelentőlapja. Új fogalmak jelentek meg, és új, korábban nem mért adatokat is meg kellett adni. Ezen kívül 2005-től a megalakult többcélú kistérségi társulások a mozgókönyvtári ellátáshoz támogatást igényelhetnek azon településeknek, amelyek könyvtári szolgáltatást rendelnek meg nagyobb könyvtártól. Megyénkben is elindult az a folyamat, amikor is a mozgókönyvtári szolgáltatást megrendelő települések könyvtárai lekerültek a nyilvános könyvtárak jegyzékéről és könyvtári szolgáltató helyekké váltak. Ez a folyamat a 2007. évben felgyorsult, 134 települési könyvtárból lett könyvtári szolgáltató hely. Ezektől a könyvtári szolgáltató helyektől viszont már csak jelen kiadvány számára kértünk adatokat, az országos ISTAR statisztikai adatszolgáltató rendszerbe nem kerültek be.

Ezek a változások indokolták, hogy 2007-től átalakítsuk az évente megjelenő könyvtári statisztikai kiadványunk szerkezetét.

A könnyebb tájékozódás miatt továbbra is a települések betűrendjében közöljük a fontosabb mutatókat, külön betűrendben először a városokét, utána a községekét. A községek neve utáni számok azt a könyvtárat jelölik, ahonnan mozgókönyvtári szolgáltatást rendel meg az önkormányzat:

Ezek a változások indokolták, hogy 2007-től átalakítsuk az évente megjelenő könyvtári statisztikai kiadványunk szerkezetét.

A könnyebb tájékozódás miatt továbbra is a települések betűrendjében közöljük a fontosabb mutatókat, külön betűrendben először a városokét, utána a községekét. A községek neve utáni számok azt a könyvtárat jelölik, ahonnan mozgókönyvtári szolgáltatást rendel meg az önkormányzat:

1. Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár (40 szolgáltató hely)
2. Városi Könyvtár, Balatonföldvár (11 szolgáltató hely)
3. Városi Könyvtár, Barcs (19 szolgáltató hely)
4. Városi Könyvtár, Csurgó (9 szolgáltató hely)
5. Városi Könyvtár, Kadarkút (8 szolgáltató hely)
6. Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, Marcali (18 szolgáltató hely)
7. Városi Könyvtár, Nagyatád (11 szolgáltató hely)
8. Városi Könyvtár, Siófok (8 szolgáltató hely)
9. Városi Könyvtár, Tab (5 szolgáltató hely)
10. Községi Könyvtár, Somogyjád (2 szolgáltató hely)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy táblázatunk csak a legfontosabb statisztikai adatokat tartalmazza. A teljes országos adatsort (kivéve a 134 szolgáltató hely) el lehet érni a Könyvtári Intézet honlapján: http://www.ki.oszk.hu.

Somogy megye 245 települése közül 238-ban van könyvtár, vagy könyvtári szolgáltató hely (Somogyzsitfán 2 könyvtár van). Közülük 20 nem működött az elmúlt évben, ebből 7 könyvtári szolgáltatást rendelt meg más könyvtártól, de a szolgáltató hely kialakítása folyamatban van, később indul a kölcsönzés.

A szolgálandó közönség lélekszáma a táblázatban a Statisztikai Hivatal által megadott 2006. decemberi 31-i állapotot tükrözi. A könyvtárcélú alapterület nem tartalmazza az előtereket, mellékhelyiségeket, közlekedő folyosókat, lépcsőházat.

A könyvtári dokumentumok gyarapodása az elmúlt évben a megyében csökkent, csak azoknál a városi könyvtáraknál nőtt, ahol mozgókönyvtári szolgáltatást végeznek, hiszen több településnek gyarapítanak.

Az állománygyarapításra fordított összeg is csökkent, mert a Megyei és Városi Könyvtár majd 9 millió forinttal kisebb összegű dokumentummal gyarapodott. Ennek oka a közbeszerzési szerződés hiánya miatti több hónapos kiesés a dokumentumvásárlásoknál.

A kurrens folyóiratok beszerzése a községek esetében örvendetesen nőtt a mozgókönyvtári normatív támogatásnak köszönhetően, viszont még mindig a települések 44%-ába nem jár semmilyen folyóirat.

A számítógépek száma a községekben növekedett. 2007. év végén a megye közkönyvtáraiban 572 számítógép állt a használók rendelkezésére, és ennek 76%-a a községekben volt. A számítógépek 87%-nál az Internet elérhetőség is biztosított.

A regisztrált könyvtárhasználók száma a városokban gyakorlatilag nem változott, viszont a községekben 6%-kal csökkent. Összességében a regisztrált 54439 fő a megye lakosságának 16,6%-át teszi ki.

A könyvtárhasználatok száma viszont emelkedett a távhasználatok emelkedése miatt. Személyesen, egy-egy beiratkozott olvasó átlagosan több mint 15-ször kereste fel a múlt évben valamelyik könyvtárat. Ennél a mutatónál alig van különbség a városok és a községek között (15,7 , illetve 15,1 alkalom).

A könyvtárak távhasználata (telefon, email, honlap, OPAC) a személyes használathoz képest a városokban 30%-ot tesz ki, a községekben csak 3%-ot. Ez egyértelműen a városok jobb informatikai és telekommunikációs ellátottságának köszönhető.

Az Internet használat száma 230819 volt 2007-ben. Ez az összes személyes használatok több mint 27%-át teszi ki.

A kölcsönzött dokumentumok száma 10%-kal csökkent ugyan az előző évhez képest, viszont a helyben használat, a távhasználat, Internet használat növekedése miatt megállapítható, hogy a megye lakossága továbbra is igényli a nyilvános könyvtári szolgáltatásokat, csak a hagyományos kölcsönzés mellett más szolgáltatások kerülnek előtérbe, kapnak hangsúlyt. Azoknál a könyvtáraknál, illetve könyvtári szolgáltató helyeknél, ahol megjelentek ezen új szolgáltatási formák is, látható, hogy a használat nem csökken, sok esetben nő.

A községi könyvtári ellátásban egyre inkább látható, hogy az önkormányzatok többsége önállóan nem képes finanszírozni a minőségi könyvtári szolgáltatásokat. A kistelepülések esetében egyre nagyobb jelentősége van a szolgáltatások megrendelésének, mert a nagyobb városi könyvtárak és a megyei könyvtár megfelelő szakmai színvonalon tudja ezeket biztosítani. Itt nemcsak a hagyományos dokumentum ellátást, hanem a rendezvényeket, szakmai továbbképzéseket, elektronikus információszolgáltatást, új dokumentumtípusokkal való ellátást (CD, DVD, CD-ROM, folyóirat) stb. értjük.

    Schmidtné Bakó Tünde
    hálózati szakreferens

2007. évi letölthető statisztika