Borovitz Imre   
Csikász Imre  
Dausek Géza  
Domián Lajos  
Gáspár Gyula  
Gyenes Lajos  
Harsányi Géza  
Himler Dezső  
Hubert József  
Kármán Géza Aladár  
Károlyi Lajos Emil  
Kopits János  
  Lamping József
  Lencz Sándor
  Lukics Ferencz
  Magyar Ede
  Molnár Endre
  Pilch Andor
  Róth Miksa
  Rózsa Ignác
  Sándy Gyula
  Scholcz Gyula
  Stahl József
  Szarka János
  Ullman Gyula     A szecesszió jellegzetes "századfordulós", megújult gondolkodásmódja, érzésvilága volt az ösztönzője a Kaposváron dolgozó mestereknek is.
     Kifejezésre juttatták a régi stílusokat tagadó "új szellemet" az épületek homlokzatának ornamentikájában, üveg- és műlakatosmunkáiban, lakberendezési tárgyaiban. Kiemelt fontosságot kapott a növényi és a geometrikus díszítés, a szín, a vég nélküli vonal.
     A szecesszió már kialakulásánál a kézműves és a művész közötti határok lebontását hirdette a szépség jegyében.
     Az épületek egységes stílusban való megjelenítéséhez a tervező, a házon dolgozó iparosok, kézművesek összehangolt munkája kellett. Csak jól megválasztott iparosokkal, állandó munkásokkal lehetett elsőrangú munkát végezni. Az épület harmonikus megjelenésének kulcsa ebben volt. Kaposváron is az "összművészet" nevében dolgoztak a mesteremberek, s hoztak létre maradandó értékeket a városban. A mesterek többsége maga volt a tervező és a kivitelező is. Mielőtt műhelyt nyitottak, biztos tudást szereztek szakmájukban. Az inasévek letelte után Budapesten, Münchenben, Grazban, Bécsben dolgoztak hosszabb ideig, hogy megtanulják a szakma csínját-bínját. (Csikász Imre, Dausek Géza, Lamping József, Rózsa Ignác)
     Az építészek között számos országos hírű is akadt. Az ő tehetségüknek és a helybeli iparosok igényes, egyedi munkájának eredménye az, hogy ezek az épületek száz év után is állnak!
     Az életrajzi leírásban vastag betűkkel szerepel kaposvári vonatkozású tervezésük.
     Szerepelnek az adatbázisban azok a műlakatos-, kőműves-, épületszobrász- és üvegművészmesterek is, akik együtt dolgoztak az épület egységes megjelenésén.